Reglement voorliggend strand Camping Village Don Antonio

1. Op de torens zijn badmeesters aanwezig van 09:30 tot 19:00 in juli en augustus, en van 09:30 tot 18:00 in juni en september.

2. Van 13:00 tot 16:00 moet stilte gehouden worden.

3. 's Nachts mogen geen persoonlijke voorwerpen, speelgoed, opblaasbare bootjes of tassen achtergelaten worden onder de parasols of elders op het strand. Alle uitrustingen die achtergelaten zijn worden verwijderd.

4. De ruimte onder de parasol moet altijd in orde en schoon gehouden worden. Afval moet in de daartoe bestemde vuilnisbakken gegooid worden, met respect voor de gescheiden afvalverzameling.

5. Het is verboden: a) op het zandstrand afval te dumpen buiten de daartoe bestemde vuilnisbakken, b) activiteiten te verrichten die afval voortbrengen en het strand bevuilen, c) vuur te stoken.

6. De strandbezoekers moeten zich correct gedragen, zonder de andere strandbezoekers te storen.

7. De kinderen moeten door een volwassenen persoon begeleid worden naar de toiletten, naar de speelzone en naar de miniclub. De volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarigen die hen toevertrouwd zijn.

8. Het is verboden om op het strand of in het water te spelen met een bal, tennis te spelen, petanque te spelen, een vlieger op te laten,... dit kan schade berokkenen aan of storend zijn voor de andere strandbezoekers en de rust verstoren.

9. Het is verboden een radio of een ander toestel op hoog volume te gebruiken die de rust van de anderen kan verstoren. De strandbezoekers moeten chaos vermijden en inzien wanneer een gedrag storend kan zijn.

10. Het is verboden om het even welke uitrusting op te stellen verder dan 5 meter afstand van de waterrand tot aan de eerste rij parasols.

11. Ingeval van een sterke wind en/of slecht weer moeten de parasols dicht blijven. Elke Klant moet zich in dergelijke omstandigheden houden aan de regels opgelegd door het personeel dat verantwoordelijk is voor het strand.

12. Het is verboden te baden bij een woelige zee, wat aangegeven wordt met een rode vlag.

13. Elke strandbezoeker moet zijn persoonlijke bezittingen bewaken. De Directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal van of schade aan voorwerpen onder de parasol of op het strand.

14. De miniclub, de sportterreinen en de animatie op het strand zijn voorbehouden aan de Klanten van de Camping Village Don Antonio.

15. De douches zijn voorbehouden aan de Klanten van de Camping Village Don Antonio.

16. De Klant die schade aangericht, zal deze moeten vergoeden.

17. Wie kiest voor het openbaar strand mag zich niet met ligzetel en/of strandlaken of een andere persoonlijke uitrusting verplaatsen op het uitgerust strand.

18. Dieren zijn niet toegelaten op het strand.

Enkel voor het uitgerust strand:

19. Het uitgerust strand is voorbehouden aan de Klanten van de Camping Village Don Antonio. Om te profiteren van de dienst moet men zich wenden tot de Receptie van de Camping.

20. De uren voor het gebruik van de parasols gaan van 09.00 tot 19.00.

21. De Directie van de Camping wijst de parasol naar eigen goeddunken toe.

22. Elke verblijfplaats op de Camping Village Don Antonio krijgt een gratis parasol toegewezen met een nummer dat niet gewijzigd kan worden. Indien men een andere parasol verkiest dan degene die toegewezen is, zal de nieuwe parasol ten volle betaald worden.

23. Indien men een parasol wilt reserveren moet een voorschot van 50% van het totaal bedrag gestort worden.

24. De parasol mag niet gereserveerd worden voor een periode die langer is dan de periode waarvoor de camping- of verblijfplaats gereserveerd is.

25. Het resterende bedrag moet betaald worden bij de overhandiging van de voucher, de eerste dag van de gereserveerde periode. De gereserveerde periode moet volledig betaald worden, ook ingeval van late aankomst en/of vervroegd vertrek.

26. Ingeval van slecht weer moet de gereserveerde periode volledig betaald worden. Er is geen terugbetaling voorzien.

27. Ingeval van annulatie zal 90% van het voorschot terugbetaald worden indien kennis gegeven wordt minstens één maand voor het begin van de gereserveerde periode, en 80% indien schriftelijk kennis gegeven wordt minstens 15 dagen voor de aanvang van de gereserveerde periode. Na deze termijnen kan geen terugbetaling plaatsvinden.

28. Wanneer de Klant niet aankomt, zal de parasol de daaropvolgende dag weer ter beschikking gesteld worden.

29. Indien de parasol vervroegd achtergelaten wordt, kan die niet overgedragen worden aan anderen. De Directie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de vervroegd vrijgelaten parasol opnieuw toe te wijzen.

30. Elke parasol is bestemd voor de bewoners van één enkele campingplaats of één enkele verblijfplaats, waarvan de persoonlijke gegevens geregistreerd zijn op de receptie van de Camping Village Don Antonio.

31. De ligzetels en/of strandstoelen onder de parasol mogen niet verplaatst worden. Er mogen geen persoonlijke uitrustingen, ligzetels, strandstoelen of stoelen toegevoegd worden.

32. Het is verboden ligzetels of strandstoelen toegewezen aan andere parasols te gebruiken, ook als die vrij zijn.

33. De Directie behoudt zich het recht voor om personen die een storend gedrag vertonen of schade aanrichten af te zonderen.

34. Het is verboden onder te verhuren.

De Klanten moeten het strandreglement lezen en de naleving ervan is verplicht om gebruik te kunnen maken van zowel het openbaar als het uitgerust strand.

Animali non ammessi